Välj en sida

Det är viktigt att granska brunnens skick och att låta undersöka vattnets kvalitet regelbundet.

Överväger du att bygga en ny brunn eller vållar din hushållsvattenbrunn årligen gråa hår?

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har öppnat nya webbsidor, som koncentrerar sig på brunnar  och vattenanskaffning, på Västra Nylands Vattnenskvalitet-portal. Sidorna upprätthålls av LUVY och dit har man samlat rikligt med olika slag av information med anknytning till vattendrag och vattenskydd.

De nya sidorna behandlar hushålls- och bruksvatten samt brunnar och är avsedda att vara till hjälp åt ägare av brunnar och olika brunnsvattenlösningar samt att komma med lösningar åt sådana som överväger. Med hjälp av sidorna hjälper man också brunnsägarna att hitta aktörer som erbjuder lösningar: brunnsbyggare, restaurerare och säljare av apparatur. 

På sidornas huvudsida öppnar sig en karta, där man kan kolla bl.a. de klassificerade grundvattenområdena och deras tillstånd, uppgifter gällande kommunernas vattentjänstverk samt uppgifter om marken och de marktäckande skiktens tjocklek, som inverkar på valet av brunn och kvaliteten på vattnet. De här uppgifterna hjälper till att få ett hum om vilka alternativ är möjliga då det gäller att skaffa hushållsvatten till den egna fastigheten. I exempelvis mycket bergiga områden är det inte möjligt att bygga en ringbrunn. Där blir alternativet en borrbrunn. 

På brunnsidorna hittar man information om områdets grundvatten samt en användbar informationsbank för brunnsägare eller för dem som planerar att bygga en brunn.  På sidorna finns information om olika brunnar samt deras mest typiska vattenkvalitetsproblem. Dessutom berättar man på sidorna om undersökandet av brunnsvattnet och man försöker svara på de vanligaste frågorna gällande hushållsvattenbrunnar och deras vattenkvalitet.

Hjälp och råd finns också till dem som har problem med den egna brunnen och dess vatten.  Ofta kan det räcka med att man sätter brunnens konstruktioner i skick samt desinficerar brunnen. I en del fall härstammar brunnsvattnets kvalitetsproblem från berggrunden eller jordmånen och då är det enda sättet att få ett hushållsvatten, som uppfyller kraven, att installera ett för problemet lämpligt filter eller någon annan vattenreningsapparatur. 

“Som brunnsägare vet jag, att i problemsituationer då det gäller dricks- eller hushållsvattnet är det ibland svårt för en vanlig invånare eller stugboare att hitta pålitlig information och hjälp. Därför ville vi till våra brunnsvattensidor samla mångsidig information till hjälp i olika situationer”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.