Valitse sivu

Kaivon kunto on tärkeää tarkistaa ja veden laatu tutkituttaa säännöllisesti.

Harkitsetko uuden kaivon rakentamista tai aiheuttaako talousvesikaivosi joka vuosi harmaita hiuksia?

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on avannut uuden kaivoihin ja vedenhankintaan keskittyvän sivuston Länsi-Uudenmaan Vesientila.fi-portaaliin. Sivusto on LUVYn ylläpitämä ja sinne on koottu runsaasti erilaista vesistöihin ja vesiensuojeluun liittyvää tietoa.

Uusi sivusto käsittelee talous- ja käyttövettä sekä kaivoja ja on tarkoitettu avuksi kaivojen ja erilaisten käyttövesiratkaisujen omistajille ja ratkaisuja harkitseville. Sivuston avulla autetaan myös kaivonomistajia löytämään itselleen ratkaisujen tarjoajia: kaivon rakentajia, kunnostajia ja laitemyyjiä.

Sivuston pääsivulle aukeaa kartta, jolla voi tarkastella mm. Länsi-Uudenmaan luokiteltuja pohjavesialueita ja niiden tilaa, kuntien vesihuoltolaitosten tietoja sekä kaivon valintaan ja laatuun vaikuttavia maaperä- ja maanpeitepaksuustietoja. Nämä tiedot auttavat hahmottamaan, mitkä vaihtoehdot ovat mahdollisia oman kiinteistön talousveden hankinnassa. Esimerkiksi kovin kallioisella alueella rengaskaivon rakentaminen ei ole mahdollista. Silloin vaihtoehdoksi jää porakaivo.

Kaivosivuilta löytyy tietoa alueen pohjavesistä sekä hyödyllinen tietopankki kaivon omistajille tai kaivon rakentamista suunnitteleville. Sivuilta löytyy tietoa erilaisista kaivoista ja niiden tyypillisimmistä vedenlaatuongelmista. Lisäksi sivustolla kerrotaan kaivoveden tutkimisesta ja pyritään vastaamaan yleisimpiin talousvesikaivoihin ja niiden vedenlaatuun liittyviin kysymyksiin.

Apua ja neuvoja on myös niille, joilla on omaan kaivoon tai siitä saatavaan veteen liittyviä ongelmia. Joskus korjaukseen voi riittää kaivon rakenteiden kunnostus ja kaivon desinfiointi. Joissain tapauksissa kaivonveden laatuongelma on peräisin kallio- ja maaperästä, jolloin ainoa vaihtoehto saada vaatimukset täyttävää talousvettä, on asentaa ongelmaan sopiva suodatin tai muu vedenpuhdistuslaite.

“Kaivon omistajana tiedän, että juoma- ja talousveteen liittyvissä ongelmatilanteissa tavallisen asukkaan tai mökkiläisen voi joskus olla vaikeaa löytää luotettavaa tietoa ja apua. Siksi halusimme koota kaivosivustolle monipuolisesti tietoa avuksi erilaisiin tilanteisiin”, sanoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.