Välj en sida

Det finns väldigt lite bäckar i naturtillstånd numera. (LUVY / Juha-Pekka Vähä)

Det finns väldigt många små vattendrag i Finland som är i dåligt tillstånd såsom källor, små rännilar, bäckar och tjärnar. Bakgrunden till problemen ligger speciellt i jord- och skogsbruket samt vatten- och stadsbyggandet. Även de rikliga grundvattenreservoarerna i Västra Nyland utgör början på otaliga små rännilar och bäckar. Endast en försvinnande liten del av dem är emellertid längre i naturtillstånd, då största delen av dem har omformats av människan, dikats, rätats ut, rensat och dämts. En del av dessa kan man ännu återställa till naturtillstånd.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är med i ett riksomfattande samarbete, som koordineras av stiftelsen Suomen vesistösäätiö, som fick ett betydande bidrag för Småvatten-HELMI-projektet, som strävar till, att förbättra de små vattnens tillstånd. Det två-åriga projektet förverkligas tillsammans med Suomen vesistösäätiö, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, LUVY, Valonia och stiftelsen Pyhäjärvi-instituuttisäätiö.

I projektet återställer man (12 st.), planerar (19 st.) och inventerar (22 st.) småvattenobjekt i Nyland, Egentliga Finland, Satakunda, Mellersta Finland och Lappland. I Västra Nyland finns objekt i till exempel Sjundeå å:s tillrinningsområde och i de översta delarna av Karisåns vattendrag.

Vid sidan av de praktiska åtgärderna utvecklar man metoder för återställandet och uppföljandet av det samt skapar mera kunnande genom ömsesidigt lärande. En viktig åtgärd är, att få med nya aktörer för att förbättra de små vattnens tillstånd via praktiska exempel och informationsspridning. “Man har restaurerat många bäckar i Västra Nyland, men det finns ännu många, som är i dåligt skick. Vi har mindre erfarenhet av restaurering av källor och tjärnar och vi är glada, att vi kom med i det riksomfattande projektet, där man restaurerar, utvecklar och utbyter kunskaper gällande återställandet av små vattendrag”, säger LUVYs projektchef och sakkunnig då det gäller rinnande vatten, Juha-Pekka Vähä.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Projektet Småvatten-HELMIs totala budget var 494 000 €, av vilken 80 % finansierades genom bidrag från miljöministeriets Livsmiljöprogram Helmi. Västra Nylands andel av projektets finansiering var 20 %. I projektets finansiering deltog dessutom Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, stiftelsen Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simo kommun, Saarijärvi stad och Suomen vesistösäätiö sr. För Västra Nylands andel av egenfinansieringen svarade Hiidenvesi restaureringsprojekt samt vattendragsvisionen Sjundeå å 2030.