Valitse sivu

Luonnontilaisia puroja on jäljellä enää hyvin vähän. (LUVY / Juha-Pekka Vähä)

Suomessa on paljon heikossa tilassa olevia pienvesiä kuten lähteitä, noroja, puroja ja lampia. Ongelmien taustalla ovat etenkin maa- ja metsätalous sekä vesi- ja kaupunkirakentaminen. Myös läntisen Uudenmaan runsaat pohjavesivarat antavat alkunsa alueen lukemattomille noroille ja puroille. Luonnontilaisia on niistä kuitenkin vain häviävän pieni osa suurimman osan ollessa ihmistoiminnan muovaamia, ojitettuja, suoristettuja, perattuja tai padottuja. Jotkut näistä puroista on mahdollista ennallistaa luonnontilaisiksi.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on mukana Suomen vesistösäätiön koordinoimassa valtakunnallisessa yhteistyössä, joka sai merkittävän avustuksen pienvesien tilan parantamiseen tähtäävälle Pienvesi-HELMI-hankkeelle ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Suomen vesistösäätiön, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n, LUVYn, Valonian ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiön kanssa.

Hankkeessa ennallistetaan (12 kpl), suunnitellaan (19 kpl) ja inventoidaan (22 kpl) pienvesikohteita Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Lapissa. Länsi-Uudellamaalla kohteita on esimerkiksi Siuntionjoen valuma-alueella ja Karjaanjoen vesistön latvoilla.

Käytännön toimenpiteiden ohella hankkeessa kehitetään ennallistamisen ja sen seurannan menetelmiä ja lisätään ennallistamiseen liittyvää osaamista vertaisoppimisen avulla. Tärkeänä tehtävänä on innostaa uusia toimijoita pienvesien tilan parantamiseen käytännön esimerkkien ja viestinnän kautta.”Länsi-Uudellamaalla on puroja kunnostettu paljon, mutta heikossa tilassa olevia kohteita on edelleen runsaasti. Lähteiden ja lampien kunnostamisesta meillä on vähemmän kokemusta ja olemme iloisia, että pääsimme mukaan valtakunnalliseen hankkeeseen, missä kunnostetaan, kehitetään ja jaetaan osaamista pienvesien ennallistamisesta”, sanoo LUVYn hankepäällikkö ja virtavesiasiantuntija Juha-Pekka Vähä.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Pienvesi-HELMI-hankkeen kokonaisbudjetti oli 494 000 €, josta 80 % rahoitettiin Järjestö-Helmi-avustuksena ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Länsi-Uudenmaan osuus hankkeen rahoituksesta oli 20 %. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat lisäksi Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki ja Suomen vesistösäätiö sr. Länsi-Uudenmaan osuuden omarahoituksesta vastasivat Hiidenveden kunnostus -hanke ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisio.