Välj en sida

Bild: Man följer med vattenkvaliteten bl.a. i södra delen av Lojo sjö.

Sappi Kirkniemis pappersfabrik i Lojo vid södra Finlands största sjö, använder vatten på ett ansvarsfullt sätt, minimerar sina vattendragseffekter och har rentav fått erkänsla för det. Samarbetet med LUVY har fortgått i 45 år.

Det sydafrikanska Sappi Limited-bolagets pappersfabrik i Gerknäs ligger vid stranden av Lojo sjö. Fabriken tillverkar i sina tre pappersmaskiner 750 000 ton Galerie-papper årligen, som används i publikationer och reklamtryckalster av hög kvalitet runt om i världen.

Man kan inte tillverka papper utan vatten och vattnets kvalitet är viktig för fabriken. Vattnet används effektivt genom att cirkulera det i tillverkningsprocessen. Det avloppsvatten, som uppstår, renas i fabrikens eget reningsverk, som har tre steg.

Fabrikens miljöchef Jenni Kukkonen berättar, att fabriken värdesätter lokala tjänster och har idkat ett långt samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf.

“Vi mäter och följer kontinuerligt med vår belastning och inverkan på vattendraget. Styrningen av vårt reningsverk baserar sig på online-mätningar och på analyser, som görs i vårt eget laboratorium. De analyser, som hänger ihop med vårt miljötillstånds belastningskontroll, görs i LUVYs laboratorium. Utöver belastningskontrollen deltar vi också tillsammans med övriga belastare i den samkontroll gällande vattendraget, som förverkligas av LUVY. En gemensam historia med LUVY har vi allt sedan år 1975, vår fabrik var en av LUVYs grundande medlemmar.”

I Sappi Kirkniemi jobbar 550 personer och utöver dess sysselsätter företaget indirekt företag i närområdet genom köp av olika varor och tjänster.

“Vi har gjort ett medvetet val att stöda lokala företag”, berättar Kukkonen.

“LUVYs belastningskontroll fungerar bra och vi värdesätter den lokala och pålitliga aktören. Det att aktören är lokal är viktigt redan med tanke på leveranser av prover och logistiken: resultaten fås snabbt och enligt överenskommelse – det är viktigt för oss.”

Salla Leskinen som ansvarar för reningsverket har år 2011 förlänats utmärkelsen Årets Vattenskyddare, som LUVY årligen utser. Hon är fortsättningsvis den enda industrirepresentanten, som tilldelats utmärkelsen.

“Vår målsättning är, att minimera all miljöinverkan: vattenanvändning, belastning och utsläpp. Det långvariga arbetet för att minska miljöinverkan har varit resultatgivande. Fastän fabrikens produktion har vuxit, har dess utsläpp på lång sikt minskat betydligt. Ett tidigt i bruk tagande av den biologiska avloppsvattenreningen, en kontinuerlig utveckling av reningssystemen, den låga vattenförbrukningen i processen, återvinning av biprodukter samt de låga utsläppen från energiproduktionen säkerställer, att miljön mår bra även i fortsättningen.”

Att stöda naturens mångfald har satts som ett mål i Sappis ansvarsstrategi. Fabriken i Gerknäs stöder i enlighet med målsättningen Laxfiskarna till Svartån-projektet, som koordineras av LUVY, och det ger Sappi en möjlighet, att delta i rehabiliteringen av ett viktigt vattenområde.

Kukkonen värdesätter LUVYs roll som en samlande kraft inom områdets vattenskydd. LUVY fungerar också som en nätverkskanal för övriga aktörer i branschen.

“De förstår helheten och vi uppskattar det, att de framgångsrikt har utvecklat områdets vattenskydd under årtionden.”