Valitse sivu

Kuva: Vedenlaatua seurataan mm. Lohjanjärven eteläosassa.

Lohjalla, Etelä-Suomen suurimman järven rannalla sijaitseva paperitehdas Sappi Kirkniemi käyttää vettä vastuullisesti, minimoi vesistövaikutuksiaan ja on saanut siitä jopa tunnusta. Yhteistyö LUVYn kanssa on jatkunut 45 vuotta.

Eteläafrikkalaisen Sappi Limited -yhtiön Kirkniemen paperitehdas sijaitsee Lohjanjärven rannalla. Se valmistaa kolmella paperikoneella vuosittain 750 000 tonnia Galerie-papereita, joita käytetään laadukkaissa julkaisuissa ja mainospainotuotteissa ympäri maailman.

Paperia ei voi valmistaa ilman vettä ja sen laatu on tehtaalle tärkeää. Vettä käytetään tehokkaasti kierrättämällä sitä valmistusprosessissa. Syntyvä jätevesi puhdistetaan tehtaan omalla kolmivaiheisella puhdistamolla.

Tehtaan ympäristöpäällikkö Jenni Kukkonen kertoo, että tehdas arvostaa paikallisia palveluita ja tekee pitkän linjan yhteistyötä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa.

”Mittaamme ja seuraamme kuormitustamme ja vaikutustamme vesistöön jatkuvasti. Puhdistamomme ohjaus perustuu online-mittauksiin ja oman laboratoriomme tekemiin analyyseihin. LUVYn laboratoriossa meille tehdään ympäristölupamme mukaiseen kuormitustarkkailuun liittyvät analyysit. Kuormitustarkkailun lisäksi olemme mukana LUVYn toteuttamassa vesistöjen yhteistarkkailussa yhdessä muiden kuormittajien kanssa. Yhteistä historiaa LUVYn kanssa meillä on aina vuodesta 1975 lähtien, tehtaamme oli yksi LUVYn perustajajäsenistä.”

Sappi Kirkniemessä työskentelee 550 henkilöä minkä lisäksi yhtiö työllistää välillisesti lähialueen yrityksiä erilaisilla tavara- ja palveluostoilla.

”Olemme tehneet tietoisen valinnan tukea paikallisia yrityksiä”, kertoo Kukkonen.

”LUVYn kuormitustarkkailu toimii hyvin ja arvostamme paikallista ja luotettavaa toimijaa. Paikallisuus on tärkeää jo ihan näytteiden toimittamisen logistiikan kannalta: tulokset saadaan nopeasti ja sovitusti – se on meille tärkeää.”

Kirkniemen puhdistamon toiminnasta vastaava Salla Leskinen on palkittu vuonna 2011 LUVYn myöntämällä Vuoden Vesiensuojelija -arvonimellä. Hän on edelleen ainut teollisuuden edustaja arvonimen saajien joukossa.

”Tavoitteenamme on minimoida kaikkia ympäristövaikutuksia: veden käyttöä, kuormitusta ja päästöjä. Pitkään jatkunut työ ympäristövaikutusten vähentämiseksi on ollut tuloksellista. Vaikka tehtaan tuotanto on kasvanut, ovat sen päästöt pitkällä aikavälillä merkittävästi pienentyneet. Biologisen jätevedenpuhdistuksen varhainen käyttöönotto, jatkuva puhdistusjärjestelmien kehittäminen, tuotantoprosessin alhainen vedenkulutus, sivutuotteiden hyötykäyttö sekä energiantuotannon alhaiset päästöt turvaavat ympäristön hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa.”

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen on asetettu tavoitteeksi Sappin vastuullisuusstrategiassa. Kirkniemen tehdas tukee tavoitteen mukaisesti LUVYn koordinoimaa Lohikalat Karjaanjokeen -hanketta, joka tarjoaa Sappille mahdollisuuden olla mukana tärkeän vesistöalueen elävöittämisessä.

Kukkonen arvostaa LUVYä kokoavana voimana alueen vesiensuojelussa. LUVY toimii myös verkostoitumiskanavana alan muihin toimijoihin.

”He ymmärtävät kokonaisuutta ja arvostamme sitä, että he ovat kehittäneet alueen vesiensuojelua menestyksekkäästi vuosikymmenten ajan.”