Välj en sida

Innan man gör fastighetsaffärer lönar det sig att bekanta sig med de uppgifter som finns om det intill liggande vattendraget.

Västra Nylands Vattnenskvalitet-sidor är fulla med intressant och nyttig information rörande vattendrag och vattenskydd. Sidorna publiceras och underhålls av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) i samarbete med områdets kommuner.

LUVYs sakkunniga uppdaterar regelbundet sidornas information gällande restaureringar som gjorts samt berättar i forma av undersökningsberättelser om de mest olika saker allt från fiske till soptippsundersökningar.

Med hjälp av mångsidiga kartor kan du granska just de intressanta platser och vattendrag som intresserar dig. Det lönar sig t.ex. innan man gör fastighetsaffärer, att bekanta sig med de uppgifter som hittas om vattendraget i närheten!

På sidorna hittar man omfattande information för såväl brunnsägare som trädgårdsskötare. Egna omfattande avsnitt finns också för häststall och glesbygdens avloppsvatten.

Innan man beger sig ut på grönbete eller till stugan lönar det sig att bekanta sig men den nya Dricksvattnet och brunnarna-sidhelheten, som öppnades på våren. Den är en utmärkt hjälp ifall man grubblar på den egna brunnens skick samt brunnsvattnets kvalitet.

“Vi i LUVY ör stolta över Vattnenskvalitet.fi. En så här diger databank gällande det regionala vattenskyddet finns inte vad vi vet någon annan stans i Finland”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

För de föreningar, delägarlag och övriga aktörer som jobbar med vattenskyddsfrågor finns dessutom Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk till förfogande. Nätverket koordineras av LUVY. Via nätverket kan aktörerna dela information och erfarenheter samt finna eventuella nya samarbetspartners.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.