Välj en sida

Kipsi-projektet, som verkat i sydvästra Finland, utökar verksamheten nu till Östra Finland, Satakunda, Tavastland, sydöstra Finland, Birkland och till Österbottens landskap. Ansökan för den avgiftsfria gipsbehandlingen öppnas för jordbrukare 1.6.2022, meddelar NTM-centralen.

Gipsspridningen kan sökas elektroniskt via: Tjänster – Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi). Via samma tjänst kan man ansöka om rådgivning om gipsbenhandlingen.  De åkerskiften som lämpar sig för gipsspridning kan ses i Kipsi-projektets karttjänst, VIPU-tjänsten och Regionförvaltningens e-tjänst. Egentliga-Finlands NTM-central koordinerar Kipsi-projektet.

Gipsen binder fosfor i åkermarken och minskar jordbrukets vattenbelastning genom att hindra fosforn från att rinna vidare till vattendragen. Fosforn förvaras i marken för växterna i lättupptaglig form. Gipsen förbättrar också jordmånens grynstruktur och minskar kolens avrinning från åkern. Gipsen varken förhårdar, försurar eller saltar jordmånen. Gipsen som används inom projektet är en biprodukt från gödselproduktionen och härstammar från Siilinjärvi.

Utspridningen av gips görs på skild bestämd tidpunkt i huvudsak under sensommaren och på hösten. Gipsen levereras till åkerkanten möjligast nära tidpunkten för utspridning och den sprids ut med precisionsspridare försedd med spridartallrik.