Valitse sivu

Kipsin levitystä Nurmijärvellä Vantaanjoen valuma-alueella. (Terhi Ajosenpää)

Lounais-Suomessa toiminut Kipsi-hanke laajenee Itä-Uudellemaalle, Satakuntaan, Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen, Pirkanmaalle sekä Pohjanmaan maakuntiin. Maksuttoman kipsikäsittelyn haku aukeaa viljelijöille 1.6.2022, tiedottaa ELY-keskus.

Kipsikäsittelyä voi hakea sähköisesti osoitteesta: www.kipsinlevitys.fi. Samasta palvelusta haetaan kipsikäsittelyyn liittyvää neuvontaa. Kipsin levitykseen soveltuvat pellot ovat nähtävissä Kipsi-hankkeen karttapalvelussa, VIPU-palvelussa ja Aluehallinnon asiointipalvelussa. Kipsi-hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kipsi sitoo fosforia peltomaahan estäen sitä päätymästä vesistöihin ja vähentäen maatalouden vesistökuormaa. Maassa se säilyy kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Kipsi myös parantaa maan mururakennetta ja vähentää hiilen huuhtoutumista pellosta. Kipsi ei koveta, suolaa tai happamoita maaperää. Hankkeessa käytettävä kipsi on lannoitteiden valmistuksen sivutuote ja peräisin Siilinjärveltä.

Kipsin levitys tehdään erikseen sovittuna ajankohtana pääsääntöisesti loppukesällä ja syksyllä. Kipsi toimitetaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa ja se levitetään levityslautasin varustetulla täsmälevittimellä.

Lisätietoja Kipsi-hankkeesta >>

Kipsin levitykseen soveltuvat alueet (vihreä) ja Kipsi-hankkeen alkuperäinen toiminta-alue (harmaa).