Välj en sida

Kalljärvi notas den här veckan för att restaurera sjöns tillstånd.

Det sker en intensivnotning av karpfiskar i Kalljärvi mellan onsdag och fredag. Det andra notningstillfället infaller i början av september. Avsikten med notningen är att minska mängden karpfisk som rör upp sjöns botten och snedvrider dess näringsväv samt att avlägsna näringsämnen ur sjön.

Rika förekomster av karpfisk äter djurplankton – mycket små kräftdjur – i så stora mängder, att algvolymen i sjön ökar okontrollerat. En riklig förekomst av djurplankton i sjön håller vattnet klart genom att äta alger. Karpfiskar rör dessutom upp sjöns botten då de söker bottenlevande djur, vilket leder till att bottenmaterial åter kommer ut i vattenmassan och näringsämnen löses ut.

Innan intensivfisket, undersöktes fiskbestånden i Veikkolas sjöar noggrant med hjälp av provnätfiske och i Perälänjärvi användes också tätmaskade mjärdar. Syftet med provfisket var att få en heltäckande bild av mängden fisk i sjöarna, deras artsammansättning samt längd- och storleksfördelning. Informationen kommer att användas då sjöarnas restaureringsplaner utarbetas.

Intensivfisket genomförs i Kalljärvi i Kyrkslätt som en del av Veikkolas vattensystemprojekt, vars syfte är att undersöka och förbättra tillståndet i Veikkolas tre sjöar. De här sjöarna är Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi. Projektet förverkligas i nära samarbete mellan Västra Nylands vatten och miljö rf., Kyrkslätt kommun, Veikkolan Vedet och Kirves rf.

Tilläggsuppgifter:

Sari Soini
ympäristöpäällikkö
Kirkkonummen kunta sari.soini(at)kirkkonummi.fi
+358401269678

Katja Pellikka
vesistöasiantuntia
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi +358504754452