Valitse sivu

Kalljärvellä nuotataan tällä viikolla ja kunnostetaan näin järven tilaa.

Kalljärvellä tehonuotataan särkikaloja keskiviikosta perjantaihin. Toinen nuottaussessio on syyskuun alussa. Nuottauksen tarkoituksena on poistaa järven pohjaa pöllyttäviä ja järven tervettä ravintoverkkoa vääristäviä särkikaloja sekä poistaa järvestä ravinteita.

Runsaat särkikalakannat syövät järven eläinplanktonia – pikkuruisia äyriäiseläimiä – niin paljon, että levien määrä pääsee järvessä hallitsemattomasti lisääntymään. Runsas eläinplanktonmäärä järvessä pitää veden kirkkaana syömällä leviä. Särkikalat lisäksi tonkivat järven pohjaa etsiessään pohjaeläimiä, jolloin pohjamateriaalia nousee takaisin veteen aiheuttaen ravinteiden liukenemista.

Ennen tehokalastusta Veikkolan järvillä tutkittiin perusteellisesti järvien kalastoa koeverkkokalastuksella ja Perälänjärvellä lisäksi tiheäsilmäisillä katiskoilla. Koekalastuksen tarkoituksena oli saada kattava kuva järvien kalaston määrästä, lajistosta sekä kalojen koko- ja pituusjakaumasta. Tietoja tullaan käyttämään järvien kunnostussuunnitelmien laadinnassa.

Tehokalastus toteutetaan Kirkkonummen Kalljärvellä osana Veikkolan vesistöhanketta, jonka tarkoituksena on tutkia ja kohentaa Veikkolan kolmen järven tilaa. Nämä järvet ovat Perälänjärvi, Lamminjärvi ja Kalljärvi. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Kirkkonummen kunnan, Osakaskunta Veikkolan Vedet ja Kirves ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Sari Soini
ympäristöpäällikkö
Kirkkonummen kunta
sari.soini(at)kirkkonummi.fi
0401269678

Katja Pellikka
vesistöasiantuntia
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452