Välj en sida

Välkommen med att lyssna på framtidsutsikterna för vårdfiske den 28.04 klockan 8.30-10. Infotillfället är en del av det landsomfattande vattendragsrestaureringsnätverkets serie av morgonkaffetillfällen. Fritt inträde till tillfället.

Tillfället ordnas på finska.

Läs mera på finska >>