Välj en sida

Svartån i september (LUVY / Henna Björkqvist)

Projektet MUSKALAT, samordnat av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), bjuder in alla mark- och vattenområdesägare kring Svartån, områdets jordbrukare samt andra intresserade till Svartåns fiskkväll. Under fiskkvällen hör vi om läget gällande restaureringen av Svartån samt olika synvinklar för att återställa och återhämta den biologiska mångfalden samt migrerande fiskbestånd. Dessutom diskuteras hur laxfiskar i NATURA-klassificerade och icke-klassificerade bäckar och åar kan påverka jordbruket. På plats kommer vi också att höra om betydelsen av fungerande vattenförvaltning för åkermarkerna ur jordbruksnäringens synvinkel.

Som talare under kvällen hör vi representanter för Laxfiskarna till Karisån 2030 – vattendragsvisionen, från Raseborgs stad och LUVY, experter från NTM-centralen, representanter för fiskeriområdet, verksamhetsledaren för Täckdikesföreningen samt områdets jordbrukare.

Evenemanget genomförs så tvåspråkigt som möjligt, där presentatörerna talar sitt modersmål och skriftliga presentationsmaterial finns tillgängliga både på finska och svenska. Avslutningsdiskussionen förs huvudsakligen på finska, men frågor och svarens centralaste delar tolkas till svenska för publiken.

Evenemangsutrymmet rymmer cirka 80 personer. Deltagander är avgiftsfritt – vänligen anmäl dig på förhand, senast söndagen den 29 oktober. Projektet bjuder på kaffeservering i början av evenemanget. 

Evenemanget arrangeras av Projektet MUSKALAT – projektet jobbar med Svartåns fiskvägar, utredning av fiskens nedvandring och utvecklingsarbete samt återhämtning av migrerande fiskbestånd i Karis åns vattendrag.

Program och anmälning >>

Tilläggsuppgifter:

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 €. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.