Välj en sida

Öppet och gratis evenemang i Pilpala föreningshus i Loppis tisdagen 24.8. kl 17–20.

Kära vattenskyddets vänner,
Rena vatten, strandbastu och ståtliga skogar hör till det finländska själslandskapet. I vilket tillstånd är vattnen i Loppis och hur kan man beakta vattenskyddet på stugan och i skogsvården?

Vad? Vi berättar om olika sätt, med vilka det går att minska effekterna av glesbygdens avloppsvatten och skogsbruket på vattendragssystemet. Evenemanget anordnas med beaktande av coronabegränsningarna. Vi bjuder på kaffe och bulle till deltagarna.

Var? Pilpala föreningshus (adr. Rautakoskentie 2078, Loppis)

När? Tisdagen 24.8.2021 kl 17–20 (föredrag kl 18)

För vem? För alla intresserade av ämnet. Evenemanget är avgiftsfritt

Läs mera på finska