Välj en sida

Hiidenvesi är Nylands näst största sjö, som är naturligt frodig och lergrumlig. Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt har man utfört restaureringar med målet att förbättra vattenkvaliteten i Hiidenvesi från och med 1990-talet.

Hiidenvesi restaureringsprojektet bjuder alla till Hiidenvesikvällen för att höra om Hiidenvesi restaureringsprojekt samt om Laxfiskarna till Karisån -vattendragsvisionen. Aktuella teman under kvällen är sjöns fiskbestånd, restaureringar av rinnande vattendrag, främmande arten jättegröe samt lantbrukets vattenvårdsvåtmarker. Som avslutning på kvällen visas Järven tarina- dokumentfilmen.

Evenemanget är finskspråkigt.  

Vad? Hiidenvesikväll med kaffeservering samt ”Järven tarina”-filmvisning 
Var? Vihdin Kino, Riihitie 2, 03400 Vichtis 
När? ti 14.3.2023 kl 17–20:00 
För vem? För alla invånare och markägare vid Hiidenvesi, vattenområdesägare, användare av sjön samt för alla intresserade av vattnens tillstånd och vattenrestaurering.  
Övrigt: Deltagande i evenemanget förutsätter förhandsanmälan. 

Platserna till evenemanget är begränsade, vänligen anmäl dig på förhand senast sö 12.3: 

Hiidenvesikväll 14.3.2023 >>

Tilläggsuppgifter: 

Henna Björkqvist 
evenemangskoordinator 
henna.bjorkqvist@luvy.fi