Välj en sida

I Veikkola vattendragsprojekt inleds det tredje aktiva året. I år intensivfiskar man, restaurerar Lamminoja-bäcken, arrangerar talkon och åkerkantsevenemang, undersöker fiskarnas innehåll av skadliga ämnen samt producerar en broschyr om vattendragsvänlig trädgårdsskötsel.

Det tredje året i Veikkola vattendragsprojektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf är i gång. Under början va året har man planerat restaureringen av Lamminoja-bäcken, där man utöver restaureringen av fåran avlägsnar två vandringshinder för vattenorganismerna. I restaureringsarbetet inkluderar man restaureringar av fåran, som görs med talkokrafter och i det arbetet har vem som helst möjlighet att delta. Under hösten i samband med talkoarbetena, arrangerar man ett publiktillfälle, där man även berättar om andra ämnen som hänger samman med restaureringar av sjöar.

Under början av året färdigställdes näringsvävsgranskningen i sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi, där man dryftade fiskets möjligheter vid restaurering av sjöarna. ”Under detta år har man för avsikt, att effektivera och jämfört med tidigare år mångdubbla vårdfisket i Kalljärvi sjö, så att man får de massiva mörtbeståndet reducerat och fiskbeståndet förbättrat. Dessutom kommer man under början av våren och hösten, att kartlägga gäddbeståndets tillstånd i sjöarna och under sensommaren undersöks fiskarnas innehåll av skadliga ämnen” berättar vattendragssakkunniga Katja Pellikka från Västra Nylands vatten och miljö rf, då hon beskriver fiskevårdsåtgärderna inom tillrinningsområdet

Inom ramen för projektet förbereder man ett eget åkerkantsevenemang för mark- och vattenägarna, och invånarna inom tillrinningsområdet kommer att informeras om vikten av att ansluta sig till avloppsnätet. Inom projektet håller en broschyr Vattendragsvänlig trädgård och strand att bli klar och den kommer att delas ut till invånarna. Man kommer också att sammanställa egna webbsidor gällande vattendragsvänlig trädgårdsskötsel, där man sedan kan få tilläggsinformation.

Vattenkvaliteten i samtliga sjöar kontrolleras under sommaren, så att man sedan kan utvärdera effekterna av restaureringsåtgärderna. Under senaste höst och vinter har man tagit vattenprover från de lakvattendiken och –rör som mynnar ut i sjöarna och resultaten används  bl.a. för modellering av de näringsmängder, som rinner ut i sjöarna. Speciellt Kalljärvi sjö har ansetts ha en stor inre belastning, dvs. näringsämnen löser sig från bottensedimenten. Sedimentens tillstånd och mängderna, som urlakas ur dem, kommer att undersöka tillsammans med Helsingfors universitet.

Veikkola vattendragsprojekt inleddes år 2018 med en målinriktad målsättning och ett långsiktigt restaureringsarbete för att förbättra det ekologiska tillståndet i sjöarna i Veikkola i norra Kyrkslätt. Det handlar om att förverkliga en helhet, som vilar på en bered samarbetsbas – deltagarna är Kyrkslätts kommuns miljövård och Kyrkslätts Vatten, Västra Nylands vatten och miljö rf, delägarlaget Veikkolan vedet samt föreningen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry. Projektet finansieras av Kyrkslätts kommun och Nylands NTM-central.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
Vattendragskunnig
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452

Anu Hynninen
miljöchef
Kirkkonummen kunta
anu.hynninen(at)kirkkonummi.fi
0401269678