Välj en sida

Projektet har med åtgärder på Sjundeå åns avrinningsområde strävat till att förbättra vattnens ekologiska tillstånd, bevara naturvärden och livsmiljöer, avlägsna fiskars vandringshinder samt att gynna rekreations- och nyttjandemöjligheterna. (Heidi Holmlund)

Sjundeå åns restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), arrangerar i juli Sjundeå åns festseminarium för kommuninvånare och fritidsboende. Evenemanget hålls på plats på Gårdskulla Gård och i samband med seminariet har deltagarna möjlighet att delta i en guidad tur på landsbygdsmuseum (på svenska och finska).   

Projektet har med åtgärder på Sjundeå åns avrinningsområde strävat till att förbättra sjöarnas, åarnas och bäckarnas ekologiska tillstånd, bevara naturvärden och livsmiljöer, avlägsna fiskars vandringshinder samt att gynna rekreations- och nyttjandemöjligheterna. Projektet är en del av En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030- vattendragsvisionen.  

Under festseminariet presenterar LUVYs sakkunniga resultaten från Sjundeå åns restaureringsprojekt, fiskbeståndets skötselåtgärder, restaureringar av strömmande vattendrag samt minskningsåtgärderna för jordbrukets belastning. Under presentationerna berättas också om de lokala markägarnas viktiga roll i att möjliggöra restaureringsåtgärderna.   

Sjundeå åns restaureringsprojekt tar slut i november 2022. Sjundeå åns restaureringsarbeten fortsätter dock under kommande åren i andra LUVYs koordinerade projekt.  

Om du är intresserad av Sjundeå åns tillstånd och dess restaurering, kom då med på festseminariet och fira Sjundeå å- projektet!  

Evenemangets längd: 4h. Kaffeservering under evenemanget och servering av Sjundby glass till deltagarna. Efter seminariet förflyttar vi oss till en guidad tur på Gårdskulla Gårds privata landsbygdsmuseum. Evenemangets presentationer framföres på finska, men presentationsmaterialet finns översatt till svenska. Vi deltar i museiguidningen i två grupper (en svenskspråkig och en finskspråkig).

Seminariets presentationer kl. 13.00-16.00, varefter kaffe- och glasservering (30min) och förflyttning till museiguidningen (45min). Evenemanget avslutas ca 17:15. 

Program: 
Välkomstord – Jaana Pönni, verksamhetsledare (LUVY) 
Sjundeå å-projektet – Anu Suonpää-Espinola, projektchef (LUVY) 
Sjöarnas tillstånd i Sjundeå åns vattendrag – Katja Pellikka, vattendragssakkunnig (LUVY) 
Jordbrukets vattenskydd i Sjundeå åns vattendrag – Virve Ståhl, sakkunnig (LUVY) 
Paus 10 min 
Sjundeå åns sjöars fiskbestånd och skötselåtgärder – Jussi Vesterinen, sakkunnig (LUVY) 
Restaurering av strömmande vattendrag samt åtgärder för öringbeståndet i Sjundeå ån – Juha-Pekka Vähä, sakkunnig (LUVY)  
Kommunens taltur – Lotta Juusti, miljöchef (Sjundeå kommun) 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.  

Vad? Vi hör om Sjundeå åns avrinningsområdets restaureringar och vattnens nuvarande tillstånd. Vi njuter av kaffeserveringen och bekantar oss sedan med Gårdskulla Gårds privata landsbygdsmuseum.   
Var? Gårdskulla Gård, Gårdskulla 89, 02570 Sjundeå 
När? Ti 19.7.2022 kl 13–17.15 

Anmälan till evenemanget sker senast 12.7.2022:

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.