Välj en sida

Berättelsen om bryggeriet Kolmen puupään panimo inleddes på berget Kokkokallio i Hiidenvesiområdet på stranden av trions hemsjö. Coronaåret fungerade som en motor för att få till stånd nya  positiva saker och  som ett resultat av en dag i augusti föddes såväl bryggeriet Kolmen puupään panimo som idén, att donera medel till Hiidenvesi restaureringsprojekt. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Läs mera på finska >>