Välj en sida

Mika Salmi från Skogscentralen presenterar skogsbrukets nuvarande näringsbelastning på vattendragssystem på Pilpala föreningshus i Loppis.

Skogsbrukets vattenskydd lockade en livligt diskuterande publik till Pilpala föreningshus i Loppis. Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö, projektet Fokus på skogsbrukets vattenvård samt Västra Nylands avloppsvattenprojekt organiserade ett evenemang kring temat 24.8. i samarbete med Pilpalan kylät ry.

Läs mera på finska