Välj en sida

Skyddsplanen för grundvattenområdena i Högfors har blivit färdig. Den mest betydande riskfaktorn för grundvattnets kvalitet är marktäktsverksamheten, som redan upphört på många av grundvattenområdena i Högfors. I övrigt förekommer riskfylld verksamhet huvudsakligen utanför grundvattenområdena.

Läs mera på finska