Välj en sida

Arto Muttilainen från LUVY belönades med Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s förtjänstkors. På bilden syns LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni, Arto Muttilainen och LUVYLabs verkställande direktör Saara Tähtinen. (LUVY / Karoliina Järvensivu)

Vattenskydd Centralförening i Finland rf har beviljat Arto Muttilainen ett förtjänstkors för sin nationellt betydande och synnerligen förtjänstfulla och långvariga verksamhet för vattenskyddets och vattenresursernas bästa.

Muttilainen har arbetat i Västra Nylands vatten och miljö rf allt sedan år 1985, dvs. i 38 år, som miljöprovtagare och fältmästare. Under sin långa karriär har Muttilainen tagit över 35 000 vattenprover, av vilka man har förädlat värdefullt vattenkvalitetsdata inom hela Västra Nyland område.

Muttilainen har aktivt delat med sig av sin egen kunskap och kännedom på förbundets och övrigas skolningsseminarier, han har varit med och skapat olika material kring miljöprovtagningen och han har också bidragit med sin egen insats i miljöprovtagarnas personcertifieringssystem samt representerat provtagningskunnandet i olika nationella arbetsgrupper.

Förtjänstkorset tilldelades Arto Muttilainen i samband med Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s skolningsdagar i Vanda 16.11.2023. Förtjänstkorset kan tilldelas till person för såväl nationellt som internationellt betydande , minst 12 årigt, synnerligen förtjänstfullt arbete för vattenskyddet och vattenresurserna.

Arto Muttilainen (fjärde från vänster) tillsammans med andra belönade under Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s skolningsdagar i Vanda 16.11.2023. (LUVY / Jussi Vesterinen)

LUVYs kollegor och styrelsen tackar och gratulerar Arto för ett förtjänstfullt arbete!

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.