Välj en sida

Stranden i Aurlax (Lojo stad)

Västra Nylands miljökluster arrangerar ett Lojo sjö-seminarium, som samlar företag och näringsidkare från Västra Nyland. På Lojo sjö-seminariet firar man den näringsverksamhet, som utvecklats kring Lojo sjö, samt stöder företagen att bilda nätverk, samt sporrar aktörerna att ansluta sig till Västra Nylands miljökluster.

Teman på Lojo sjö-seminariet är ansvar, en levande och livskraftig Lojo sjö och vattenskyddet. Seminariet är en del av programmet under Lojos 700-års jubileumsår och därför poängteras utöver företagens ansvarsfulla gärningar dessutom Lojosjöns betydelse för näringarna från historia till nutid enligt principen ”sjön tillhör alla”. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Piritta Ekroth
Klusterin koordinaattori
piritta.ekroth@luvy.fi
045 7884 3210

Västra Nylands miljöklustrets medlemmar: Helsingin Metallipurkaus Oy, Ingå kommun, Lojo stad, Luksia, Västra Nylands vatten oh miljö rf (LUVY), Nordic Waterproofing Oy, Nordkalk Oyj Abp, Novago Oy, Redono Oy, Rosk’n Roll Oy Ab, Sappi Finland Operations Oy och Sjundeå kommun.

Företag, kommuner och sammanslutningar/utbildningsorganisationer kan ansluta sig som medlemmar i Västra Nylands miljökluster. Medlemsmötet besluter om godkännandet av medlemmar.