Välj en sida

Billnäs, framför fiskvägen och kraftverket ses flytande (orangefärgade) konstruktioner som sammanhänger med undersökningen av fiskens vandring nedströms och som samlar information huruvida de laxyngel, som försetts med radiosändare, simmar in i turbinen eller fiskvägen. (LUVY / Henna Björkqvist)

Svartåns fiskvägar öppnades igen och fisken kan igen vandra från havet upp i Svartån. Under första dagen efter Valborgshelgen samlades Raseborgs stads servicemän och Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga vid Billnäs och Åminnefors fiskvägar, för att öppna luckorna redan för fjärde gången. Denna gång utförde man samtidigt med öppnandet i Billnäs ändringsarbeten vid anläggningen, som kollar fiskens vandring nedströms, samt förberedde undersökningen av vandringen nedströms som hör ihop med detta.

 Öppningen av luckorna i fiskvägarna sker vid en tidpunkt som bestäms i miljötillståndet: såväl Billnäs som Åminnefors fiskvägar får hållas öppna från och med början av maj till slutet av november. I båda fiskvägarna följer man med fiskarnas vandring såväl med undervattens fiskräknare som videokamera. Under föregående säsong observerade man ål för första gången i fiskvägarna. Ett tiotal laxar och öringar konstaterades vandra upp även ovanför kraftverket i Billnäs.  

På basen av uppföljningsundersökningarna verkar både fiskvägen i Åminnefors och den i Billnäs att fungera för de fiskar som stiger upp i ån. Fiskvägen i Billnäs är planerad att även fungera för fisken, som är på väg neråt, det vill säga för fisk som är på väg från ån till havet. Man hoppas särskilt att laxfiskarnas yngel skulle klara av färden ut till havet via en trygg rutt och välja fiskvägen framom turbinkanalen. I tidigare undersökningar, som LUVY utfört, har man kunnat konstatera, att turbindödligheten är speciellt hög i kraftverket i Billnäs. Därför har man ovanför kraftverket i Billnäs i samband med en gångbro byggt ett undervattensstängsel som styr fisken. Vid undersökningen år 2021 konstaterade man emellertid, att styranordningen inte fungerade: inte en enda fisk kunde konstateras bli styrd till fiskvägen. Denna vår har styranordningen kompletterats och brister har korrigerats inom MUSKALAT-projektet, som koordineras av LUVY. För tillfälle utför man undersökningar i Billnäs, där man försöker klargöra huruvida de nya korrigerade konstruktionerna hjälper fiskarna att hitta till fiskvägen. Undersökningen utförs med laxyngel, som märkts med mikrochips, och vars vandring kan följas med hjälp av flytande antennsystem, som installerats i fiskvägen.

Undersökningsarbetet har endast just kommit igång, men de första fältobservationerna är lovande. ”Nog föll apan från axeln, då man under det första yngelpartiet kunde konstatera, att fisk trots allt styrs till fiskvägen, och samtliga väljer inte alls turbinkanalen” gläder sig LUVYs projektchef Juha-Pekka Vähä. Det återstår att se hur stor andel man lyckas leda till fiskvägen.  

I väntan på resultat från undersökningen av fiskens vandring nedström kan man titta på fjolårets resultat från fiskvägsräknaren. Fiskvägsräknarens resultat finns på LUVYs webbsidor och videomaterialet från fiskvägarna på LUVYs Youtube kanal:

Tilläggsuppgifter:

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 €. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.