Välj en sida

Helsingfors universitet och projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö undersöker under åren 2020–2021 näringsnivåerna i Hiidenvesi sjö, dvs. näringsströmmar som når sjön utifrån, som uppstår i sjön och som utgår från sjön. Målet för undersökningen är att bedöma betydelserna av den inre och den yttre belastningen i Hiidenvesi sjö.

Läs mera på finska