Välj en sida

Det nyaste numret av Aquarius-tidningen berättar om vattenskyddets långa historia i Finland. Tidningen är Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s informationstidning och den utkommer en gång per år. Detta år firar tidningen också Centralföreningens 50-åriga historia. Centralföreningen är de regionala vattenskyddsföreningarnas takorganisation, som främjar sakkännedom och samarbete inom vattenskyddet. Vattenskyddsarbete har gjorts i Finland i redan över 60 år och tidningen presenterar  dess skeden och  prestationer.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) poängterar i sin egen artikel i tidningen nätverkens betydelse då det gäller restaureringar av vattendrag. “Restaurering av vattendrag samt upprätthållandet av ett gott skick är inte lätt. För att lyckas krävs det ett långsiktigt samarbete mellan samtliga aktörer” konstaterar LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni och LUVYs vattendrags- och fisksakkunniga Maj Rasilainen.

Samarbete och bildandet av nätverk ligger i centrum för LUVYs verksamhet.  Det ses även i föreningens vision och strategi: “LUVY ör Västra Nylands “The Vattenskyddare”, vars verksamhet grundar sig på yrkesskicklighet samt ett påverkande och innovativt samarbete”. Restaureringar av vattendrag är en gemensam sak, där man behöver många olika aktörers deltagande samt engagemang. LUVY strävar till att genom sin verksamhet  främja ett gott samarbete tillsammans med alla som påverkar vattnens tillstånd och dem som är intresserade av att vattnen är i gott skick.

I tidningen presenterar LUVY även föreningens nya anställda samt Vattenskyddaren år 2023 och hedersomnämnandet ”Årets Vattendragsgärning 2023”.

Aquarius-tidningen finns att läsa på Vattenskydd Centralförening i Finland rf:s webbsidor >>

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.