Välj en sida

Vilken är stugsjöns ekologiska status? Har man i stånd satt bäckarna i min kommun? Verkar någon skyddsförening, dit jag kunde ansluta mig, i min närsjö? Den förnyade vattnenskvalitet.fi sidan erbjuder uppgifter om tillståndet i vattendragen i Västra Nyland samt information om restaureringsprojekt och nätverk som sammanhänger med dem.

Västra Nylands vatten och miljö rf dvs. LUVY har förnyat sin webbsida Vattnenskvalitet.fi. På sidan har man samlat täckande basfakta och noggrannare undersökningsuppgifter om vattnen i Västra Nyland; om sjöar, strömmande vatten, kustvatten och grundvatten. ”Vattnenskvalitet.fi har fungerat, som en informationskälla gällande vattendrag, för Myndigheterna i Västra Nyland, kommuninvånarna och övriga, som är intresserade av områdets vattendrag. Den förnyade webbsidan betjänar nu bättre än tidigare alla som letar efter fakta rörande Västra Nylands vattendrag, eftersom data nu har samlats mångsidigt på kartor och som t.ex. grafer”, berättar LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni. ”Webbsidan utvecklas vidare tillsammans med kommunerna inom vårt område. Vi berättar på sidorna även om de västnyländska vattendragens särdrag och skydd”, fortsätter Pönni.

Man kan via berättelserna på våra sidor, som handlar om vattendragsundersökningar och vattendragsrestaureringar, bekanta sig på djupet med det arbete, som föreningen gör.  Berättelser är skrivna om bl.a. hur våtmarken i Oinasjoki ån blev till, ålarna i Svartån och vårdfisket i Enäjävi sjö i Vichtis.

Vattendragsrestaureringar på kartan

Som en ny helhet finns vattendragsrestaureringarna, som inom området har förverkligats i stor omfattning. Vattendragsrestaureringsåtgärder är bland annat våtmarker, restaurering av strömmande vatten och vårdfiske. På kartan finns också angivet för vilka sjöar man har uppgjort restaureringsplaner. ”På vattenrestaureringsobjekten strävar man till, att lösa de utmaningar, som hänger ihop med vattendragen och de utgör gemensamma ansträngningar för branschens sakkunniga, entreprenörer och markägare. Det är fint att dessa områden lyfts fram” gläder sig GIS expert Sini Pöytäniemi, som fungerat som huvudplanerare då man förnyat sidorna. Alla restaureringar, som gjorts i Västra Nyland är ännu inte med och uppgifterna kommer att kompletteras under vårens lopp.

Det finns kraft i vattendragsrestaureringarna!

Sjöarnas skyddsföreningar spelar en viktig roll, då man planerar och verkställer vattendragsrestaureringar. Vattnenskvalitet-sidorna samlar områdets sjöföreningar, delägarlagen och övriga instanser, som driver något projekt till, en karta. ”Anmäl med en låg tröskel din egen förening, delägarlaget eller ditt restaureringsgäng med i nätverket genom att fylla i anslutningsblanketten på vattnenskvalitet.fi sidan. Avsikten är, att via den hjälpa till med, att de inom området, som är intresserade av restaureringar hittar varandra. Välkommen med att synas och verka i ett gott sällskap!” uppmuntrar LUVYs Maija Venäläinen, som drar Västra Nylands vattendragsnätverk, som upprätthålls av LUVY.

Den förnyade webbsidan Vattnenskvalitet.fi

Tilläggsuppgifter:

Ekaterina Ikonen
projektchef
LUVY
ekaterina.ikonen(at)luvy.fi
0445285026