Valitse sivu

Kuva: Järvimaisema Hiidenvedellä (JS-Suomi).

Mikä on mökkijärveni ekologinen tila? Onko kuntani puroja kunnostettu? Onko lähijärvessäni suojeluyhdistystä, johon voisin liittyä? Uudistunut Vesientila.fi-sivusto tarjoaa tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöjen tilasta sekä vesistökunnostuksista ja niihin liittyvistä verkostoista.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY on uudistanut Vesientila.fi-verkkosivustonsa. Vesientilaan on koottu kattavasti perustietoja ja tarkempia tutkimustietoja Länsi-Uudellamaalla sijaitsevista vesistä; järvistä, virtaavista vesistä, rannikkovesistä ja pohjavesistä. ”Vesientila on toiminut vesistöjä koskevan tiedon lähteenä Länsi-Uudenmaan viranomaisille, kuntien asukkaille ja muille alueen vesistöistä kiinnostuneille. Uudistettu sivusto palvelee nyt entistä paremmin Länsi-Uudenmaan vesitiedon etsijöitä, sillä tietoa on koottu sivustolle monipuolisesti kartoille paikkatietona sekä esimerkiksi graafeina”, kertoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. ”Sivustoa kehitetään eteenpäin alueemme kuntien kanssa. Kerromme sivustolla myös Länsi-Uudenmaan vesistöjen erityispiirteistä ja suojelusta”, Pönni jatkaa.

Yhdistyksen tekemään työhön pääsee sivustolla tutustumaan pintaa syvemmältä vesistötutkimuksista ja kunnostuksista kertovien tarinoiden kautta. Tarinoita on kirjoitettu muun muassa Oinasjoen kosteikon perustamisesta, Karjaanjoen vesistön ankeriaista ja Vihdin Enäjärven hoitokalastuksesta.

Vesistökunnostukset kartalla

Uutena kokonaisuutena sivustolla ovat vesistökunnostukset, joita on toteutettu alueella laajamittaisesti. Vesistökunnostuksia ovat muun muassa kosteikot, virtavesien kunnostukset ja hoitokalastukset. Lisäksi kartalla näkyvät myös järvet, joille on laadittu kunnostussuunnitelmat. ”Vesistökunnostuskohteilla pyritään ratkaisemaan vesistöjen tilaan liittyviä haasteita, ja ne ovat yhteisiä ponnistuksia alan asiantuntijoille, urakoitsijoille ja maanomistajille. On hienoa saada näitä kohteita esille”, iloitsee uuden sivuston pääsuunnittelija, paikkatietoasiantuntija Sini Pöytäniemi. Kaikki Länsi-Uudellamaalla toteutetut kunnostukset eivät vielä ole näkyvillä, ja tietoja tullaan täydentämään kevään mittaan.

Vesistökunnostusverkostoissa on voimaa!

Järvien suojeluyhdistykset ovat tärkeässä roolissa, kun suunnitellaan ja toteutetaan vesistöjen kunnostuksia. Vesientila-sivusto kokoaa alueen järviyhdistykset, osakaskunnat ja muut kunnostuksia vetävät tahot yhdelle kartalle. ”Ilmoita matalalla kynnyksellä oma yhdistyksesi, osakaskuntasi tai kunnostusporukkasi mukaan verkostoon täyttämällä vesientila.fi-sivustolla liittymislomake. Tarkoituksena on auttaa alueen vesistöjen kunnostustyöstä kiinnostuneita ja vesistökunnostajia löytämään toisensa. Tervetuloa mukaan näkymään ja toimimaan hyvässä seurassa!”, kannustaa LUVYn ylläpitämää Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa vetävä Maija Venäläinen.

Uudistunut Vesientila.fi

Lisätietoja:

Ekaterina Ikonen
projektipäällikkö
LUVY
ekaterina.ikonen(at)luvy.fi
0445285026