Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) verksamhet fortsätter stark och projektverksamheten är livlig.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Föreningens vision: “ETT FÄNGSLANDE OCH PÅVERKANDE VATTENSKYDD”

LUVY är Västra Nylands ”The Vattenskyddare”, vars verksamhet grundar sig på yrkesskicklighet samt ett påverkande och innovativt samarbete.

Till styrelsen, som nya medlemmar, valdes för åren 2023–2025 följande personer:

  • Maria Eriksson, Raseborgs stad (Guy Westerholm, Raseborgs stad)
  • Pasi Perämäki, Lojo stad (Janne Koivuniemi, Lojo stad)
  • Martti Palojärvi, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue (Veera Wiinamäki, Oy Forcit Ab)
  • Veli-Pekka Vuorilehto, Helsingforsregionens miljötjänster HRM (Heli Härkki, Helsingforsregionens miljötjänster HRM)

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.