Välj en sida

Glesbygdsvattenrådgivarna besöker kommunernas evenemang under sommaren och ger rådgivning. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), erbjuder denna sommar fastighetsvis avloppsvattenrådgivning i Kyrkslätt. För alla övriga invånare och stugfolk i glesbygden i Västra Nyland erbjuds telefon- eller e-postrådgivning. Dessutom deltar glesbygdsvattenprojektet aktivt i kommunernas sommarevenemang.

Rådgivaren beger sig i början av juni till Ingels-området i Kyrkslätt. Detta har blivit möjligt till följd av den betydande finansiering som Kyrkslätt riktade till glesbygdsavloppsvattenrådgivningsprojektet. Rådgivningsområdena har valts ut i samarbete med kommunen.  Man närmar sig invånarna i de berörda områdena per brev, där man erbjuder kostnadsfri rådgivning. I samband med rådgivningen går man tillsammans med invånaren igenom avloppsvattenbehandlingens nuläge, ger en uppskattning av systemets förnyelsebehov samt ger råd om hur systemet kunde förbättras och underhållas.

Fastighetsägarna i Västra Nyland har möjlighet att utnyttja projektets telefon- och e-postrådgivning. Glesbygdsvattenrådgivarna svarar på rådgivningstelefonen och e-posten: Rådgivningstelefon 045 7750 7725 (tisdagar och onsdagar 9–15) och e-post hajavesineuvonta@luvy.fi. Rådgivningstelefonen och e-posten är stängda två veckor i juli, under tiden 10–23.7, då glesbygdsvattenrådgivningen är på semester.

Man kan under sommaren dessutom träffa rådgivarna vid rådgivningspunkterna vid många sommarevenemang i kommunerna i Västra Nyland. Vid infopunkterna erbjuder man utöver glesbygdsavloppsvattenrådgivning även annan rådgivning när det gäller minskning av belastningen. ”Utöver telefon- och e-postrådgivningen besöker vi under sommaren kommunernas evenemang och marknader. Det lönar sig att modigt komma och diskutera, ifall det är någonting man undrar över gällande det egna avloppsvattnet ”, berättar glesbygdsvattenrådgivare Kirsi Mansilla. “Genom att följa med LUVYs sidor på sociala medier får man aktuell information om evenemangen, där vi är med”, Tillägger Mansilla.

I juni-augusti erbjuds rådgivning vid följande evenemang:

  • Karkkilan rautapäivät i Högfors 16.6.
  • Ingå dagen 1.7.
  • Vihdin Wuosisatamarkkinat i Vichtis 26.8.
  • Kyrkslättsdagarna 26.8.
  • Hangö Östersjömarknad 27.8.

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.