Välj en sida

Bild: Laxfiskarna, som nu utplanteras är öringar, som huvudsakligen fortplantar sig i bäckar. (Bild: LUVY / Joonas Tammivuori)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har inlett utplanteringar för att återinföra laxfiskstammen i Svartåns vattendrag. Laxfiskarna, som nu utplanteras är öringar, som huvudsakligen fortplantar sig i bäckar. Laxen däremot utnyttjar huvudfårorna för sin reproduktion.

Öring utplanteras speciellt i bäckar, som under de senaste åren restaurerats eller på platser vars levnadsmiljöer är av naturen bra, men varifrån laxfisken har försvunnit. Det nedersta utplanteringsobjektet Gammelbybäcken i Raseborg, är en liten fin bäck i naturtillstånd. Söder om utplanteringsplatsen ligger Åminnefors kraftverk, där Svartåns första fiskväg blev klar senaste år. På basen av fiskvägsuppföljningen hösten 2020, steg öringar och laxar I Svartån via fiskvägen och de har sannolikt förökat sig naturligt i Svartåns bäckar.  Genom de stödutplanteringar, som nu görs, vill man stärka laxstammen ytterligare och hjälpa den att repa sig i Svartån. 

”I närheten av kraftverket har man sett nedvandrande laxar och det är intressant att under hösten med provfiske undersöka hur den naturliga leken och utplanteringarna har lyckats” säger LUVYs projektchef Juha-Pekka Vähä.

I bakgrunden till rehabiliteringsåtgärderna för laxfiskstammen finns vattendragsvisionen Laxfiskarna till Svartån, som koordineras av LUVY. Dess målsättning är, att rädda flodpärlmusslan samt att återinföra laxfiskarna i Svartåns vattendrag samt att förstärka den naturliga reproduktionen

År 2017 grundade man en moderfiskstam för öring i Naturresursinstitutets fiskodlingsanstalt i Laukas. Moderfiskarna har vuxit och senaste höst producerade de sin första rom. Nu har ynglen kläckts och är tillräckligt stora för att utplanteras.

Laxfiskarna möjliggör även flodpärlmusslans naturenliga livscykel. Flodpärlmusslan behöver laxfiskar, eftersom den lever sitt första år fästad vid fiskens gälar innan den lossnar och gräver ner sig i åns eller bäckens bottengrus.

Utöver fiskutplanteringarna har man vid de två nedersta kraftverksdammarna byggt fiskvägar. Fiskarna har numera fri passage till Svartån och dess sidobäckar. Även högre upp i vattendraget har man rivit vandringshinder och restaurerat flera kilometer å- och bäckfåror.

”Återinförandet av en laxfiskstam tar flera år. Det är fint, att vi nu kunnat inleda det viktiga arbetet. Vi vill tacka markägarna för det positiva mottagandet och deltagandet i detta historiska projekt” säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
045 7750 7727