Valitse sivu

Kuva: Nyt istutettavat lohikalat ovat taimenia, jotka lisääntyvät erityisesti puroissa. (Kuva: LUVY / Joonas Tammivuori)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on aloittanut lohikalakannan palautusistutukset Karjaanjoen vesistöön. Nyt istutettavat lohikalat ovat taimenia, jotka lisääntyvät erityisesti puroissa. Lohi sen sijaan hyödyntää pääuomia lisääntymiseen.

Taimenia istutetaan erityisesti puroihin, joita on viime vuosina kunnostettu tai missä on hyvää elinympäristöä luonnostaan, mutta lohikalat ovat sieltä hävinneet. Alin istutuskohde on Raaseporissa sijaitseva Gammelbybäcken, joka on pieni, mutta hieno luonnontilainen puro. Istutuspaikan eteläpuolella sijaitsee Åminneforsin voimalaitos, johon valmistui viime vuonna Mustionjoen ensimmäinen kalatie. Syksyn 2020 kalatieseurannan perusteella taimenia ja lohia nousi kalatietä pitkin Mustionjokeen ja ne ovat todennäköisesti lisääntyneet Mustionjoen puroissa jo luonnostaan. Nyt tehtävillä tuki-istutuksilla halutaan lohikantaa vielä vahvistaa ja auttaa sitä elpymään Mustionjoessa.

Voimalaitoksen läheisyydessä on nähty talvikkolohi, ja on mielenkiintoista syksyllä päästä koekalastamalla tutkimaan luonnonkudun ja istutusten onnistumista”, sanoo LUVYn hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä.

Lohikalakannan elvytystoimien taustalla on LUVYn koordinoima Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio. Sen tavoitteena on jokihelmisimpukan eli raakun pelastaminen sekä Karjaanjoen vesistön lohikalakantojen palauttaminen ja luonnonlisääntymisen vahvistaminen.

Vuonna 2017 Karjaanjoen vesistön taimenista perustettiin emokalakanta Luonnonvarakeskuksen Laukaan kalanviljelylaitokselle. Emokalat ovat kasvaneet ja viime syksynä ne tuottivat ensimmäiset mätinsä. Nyt poikaset ovat kuoriutuneet ja riittävän isoja istutettavaksi.

Lohikalat mahdollistavat myös raakkujen luontaisen elinkierron. Raakku tarvitsee lohikaloja, sillä se elää ensimmäisen elinvuotensa kalan kiduksiin kiinnittyneenä ennen kuin se tiputtautuu ja kaivautuu joen tai puron pohjasoraikkoon.

Kalaistutusten lisäksi Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon on rakennettu kalatiet. Kaloilla on nyt vapaa kulku Mustionjokeen ja siihen laskeviin sivupuroihin. Myös ylempänä vesistössä on purettu vaellusesteitä ja kunnostettu useita kilometrejä joki- ja purouomaa.

Lohikalakannan palauttaminen kestää useita vuosia. On hienoa, että olemme nyt päässeet aloittamaan tärkeän työn. Haluamme kiittää maanomistajia myönteisestä vastaanotosta ja osallistumisesta tähän historialliseen projektiin”, sanoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
Hankepäällikkö, FT
juha-pekka.vaha@luvy.fi
045 7750 7727

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.