Välj en sida

På bilden syns mottagaren av Årets Vattendragsgärning 2023 vattenandelslaget Vattenpost Janne Sarpomaa. Årets Vattenskyddare 2023 är Siuntionjoen latvajärven suojeluyhdistys Lasy Ry:s mottagare ordförande Juha Uusitalo samt Lojo stadsdirekör Pasi Perämäki och LUVY:s verksamhetsledare Janna Pönni. (LUVY / Karoliina Salmela)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har på föreningens vårmöte 25.4.2023 utnämnt Årets Vattenskyddare 2023 samt delat ut ett Årets Vattendragsgärning-hedersomnämnande. Även föreningens bokslut godkändes på mötet.

Till Årets vattenskyddare år 2023 utnämndes föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry.

Lasy och dess föregångare i området har på ett exemplariskt sätt främjat restaureringen av Sjundeå å:s källsjöar i Vichtis i över 30 år. Föreningen har på ett fint sätt främjat såväl de lokala strandboarnas som företagens deltagande i restaureringsarbetet såväl finansiellt som genom deltagande i talkoverksamhet. 

Lasy har gjort det möjligt för vårdfiskeföretagarna att genomföra arbetet inom det effektiverade vårdfisket i Enäjärvi sjö genom att bistå vid såväl de praktiska arrangemangen som även då det gällt att få ivrigt talkofolk med som medhjälpare i de egentliga vårdfiskeåtgärderna. Genom Lasy samlade man totalt över 350 talkoarbetstimmar inom projektet Enäjärvi effektiverat vårdfiske.

“Lasy är mycket stolt över priset man fått. Priset är ett stort tack till alla som deltagit i vattenskyddsarbetet.: talkofolket, medlemmarna, donatorerna, evenemangsarangörerna, andelslagen. Till alla som har sett det gemensamma målet och verkat för det genom att blåsa på det gemensamma glöden. Mot renare vatten, tillsammans med tanke på framtiden.”, tackar Lasy Ry:s ordförande Juha Uusitalo

Lasy Ry:s ordförande Juha Uusitalo, Lojo stadsdirekör Pasi Perämäki och LUVY:s verksamhetsledare Janna Pönni. (LUVY / Karoliina Salmela)

Hedersomnämnandet ”Årets Vattendragsgärning 2023” gick till vattenandelsalaget Vattenpost. Vattenpost andelslaget har aktivt främjat byggandet av ett vatten- och avloppsnät i Krogars-området i Hangö, vilket på ett betydande sätt förbättrar avloppsvattenhanteringen och därmed minskat den diffusa belastningen.

“Jag vill tacka LUVY för den utmärkelse man tilldelat andelslaget Vattenpost. Det visar, att en det arbete som projektgruppen utfört på talkobasis har uppmärksammats. Samtidigt är det också ett tack till våra medlemmar, som har trott på vårt projekt. Många bäckar små blir en stor å. Vi tror, att vårt projekt hjälper till att förbättra tillståndet i de känsliga vattenområdet norr om Hangöudd samtidigt som det tjänar områdets fastigheter.”, tackar också vattenandelsalaget Vattenposts ordförande Janne Sarpoma.

Vattenandelsalaget Vattenposts ordförande Janne Sarpoma, Lojo stadsdirekör Pasi Perämäki och LUVY:s verksamhetsledare Janna Pönni. (LUVY / Karoliina Salmela)

LUVY har utnämnt Årets Vatten- eller miljöskyddare allt sedan år 1983. Utmärkelsen beviljas för förtjänstfullt vattenskyddsarbete eller för arbete gjort för den övriga miljön.

Föreningens bokslut för år 2022 fastställdes på vårmötet. Föreningens omsättning ökade med ca 26,2 % jämfört med året innan och steg till 3,8 miljoner euro och årets resultat blev en vinst på ca 165 000 euro. Det faktum att omsättningen steg påverkades speciellt av den allt livligare projektverksamheten. LUVY hade under år 2022 totalt 24 olika projekt och föreningen sysselsatte ca 25 kunniga personer inom branschen.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Avsikten med föreningens verksamhet är att inom sitt verksamhetsområde främja vattenskyddet och det därtill när stående allmänna miljöskyddet.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.