Välj en sida

Provfiske i sjön Kalljärvi år 2019.

Veikkola sjörestaurering 2021–2022 -projektet fortsätter detta år och många intressanta åtgärder är på kommande. Målsättningen är liksom under de tidigare åren, att minska den yttre- och inre belastningen i sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Under hösten står det tredje och sista året av det treåriga skedet med effektiverat fiske i tur i Kalljärvi sjö.

”Det är intressant att se, vilka resultat man åstadkommer med det effektiverade fisket. Fisket har hittills lyckats väldigt bra och ett så här omfattande fiske i förhållande till sjöns storlek och halter av näringsämnen har inte utförts i alltför många sjöar i Nyland”, berättar LUVYs vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

Målsättningen är, att balansera sjöns näringsväv genom att minska mängden mörtfiskar. Man följer med det effektiverade fiskets inverkan genom att regelbundet undersöka näringshalterna i sjön samt utvecklingen då det gäller djurplanktonens storlek och mängd. Mörtfiskarna äter djurplankton och därför finns det lite djurplankton, som dessutom är små till storleken, i sjöar i dåligt tillstånd. Djurplanktonen å sin sida använder plankton som har en direkt inverkan på sjöns frodighet. 

Detta år undersöker man även mängden skadliga ämnen i dagvattnen i Veikkola-området samt reder ut hur man kunde förbättra lakvattenhanteringen i området. På basen av tidigare modelleringsresultat är lakvattnen en betydande yttre belastningskälla i sjöarna i Veikkola.

“Förhoppningsvis finner man fungerande lakvattenlösningar i Veikkola-området”, säger Kyrkslätts miljövårdschef Anu Hynninen.

Lakvattenhanteringen i Veikkola har försvårats av markägarförhållandena samt områdets ålder. Inom gamla områden har man inte planerat de allmänna områdena på det sättet, att man lätt skulle kunna förverkliga dagvattenkonstruktioner. Att göra utrymmesreserveringar för dagvattenlösningar är utmanande även av den orsaken, att de lämpliga områdena inte nödvändigtvis ägs av kommunen. Dessutom utför man kompletterande byggande på dessa områden, vilket leder till, att de område som inte släpper igenom vatten, växer ytterligare. Nuförtiden tas hanteringen av lakvatten bättre i beaktande än tidigare inom kommunens planering och planeringen av markanvändningen.

Man försöker också bemästra den yttre belastningen genom samarbete och rådgivning inom jordbruket.

Man har under många år utfört vattendragsrestaureringar i många av sjöarna i Veikkola. Berättelsekartan som LUVY har publicerat berättar på ett sammanfattande sätt, om de utförda åtgärderna samt de uppnådda resultaten allt sedan år 2019.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.