Välj en sida

Bild: Hormajärvi sjö i mars 2021. I motsats till senaste vinter fick sjön ett rätt bra istäcke.

Projektet restaureringen av Hormajärvi sjö 2020–2022 arrangerade 4.3.2021 ett webbinarium angående restaureringen av sjön. I evenemanget deltog totalt 43 åhörare, som är intresserade av sjöns tillstånd. Inom projektet har man rett ut effekterna på vattenkvaliteten och näringskedjornas struktur ända upp till fiskarna av att hålla en paus i syresättningen av sjöns djupvatten. Dessutom reder man ännu ut hur man skulle kunna minska belastningen från tillrinningsområdet.

I början av webbinariet berättade ordförande i föreningen Hormajärviyhdistys, Anna- Stiina Heiskanen om föreningens historia och verksamhet. Som följande höll Vesi-Eko Oy:s verkställande direktör, limnolog Erkki Saarijärvi ett anförande om Hormajärvisyresättningens historia, resultat och tankar med tanke på en fortsatt syresättning. Efter det presenterade Helsingfors universitets professor i miljövetenskap Jukka Horppila sina resultat gällande syrets roll vid regleringen av frodigheten. Evenemangets presentationer hittas du här.

Projektets koordinator Jussi Vesterinen från Västra Nylands vatten och miljö rf presenterade Hormajärvi sjös näringskedjas struktur, effekterna på sjöns vattenkvalitet av uppehållet i syresättningen samt belastningskällorna.  Som avslutning på evenemanget diskuterade man det som presenterats under kvällen samt de fortsatta åtgärderna för att få sjön i gott ekologiskt tillstånd.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
Vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648