Välj en sida

Bild: Lamminoja i juni 2020.

Det öppna tillfälle som skulle anordnas av Veikkola vattendragsprojekt onsdagen 26.8.2020 i Eriksgård i Veikkola ställs in på grund av den rådande coronavirussituationen. Ifall pandemisituationen tillåter det, kan tillfället övervägas att hållas senare.

Under sommaren har den inre belastningen undersökts i Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kaljärvi sjöar inom ramen för Veikkola vattendragsprojekt. För tillfället pågår vårdfiske i Kaljärvi. Restaurering av Lamminoja planeras förverkligas under hösten. Inom ramen för projektet publicerades under sommaren en broschyr och nätsidor för vattendragsvänlig trädgård.

Veikkolas vattendragsprojekt startade under sommaren 2018. Dess syfte är ett målmedvetet arbete för att förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i vattendragen i Veikkola-området i norra Kyrkslätt. Projektet fungerar som pilot till andra sjöar och vattendrag som behöver restaureras i Kyrkslätt. Nyckeln till en lyckad restaurering är ett gott samarbete mellan olika aktörer.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
Vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen(at)luvy.fi
0503079648

Anu Hynninen
Miljöchef
Kyrkslätt kommun
anu.hynninen(at)kirkkonummi.fi
0401269678