Välj en sida

Bild: Under LUVYs 45-åriga historia har man hunnit jobba med både det ena och det andra. Här provfiskar man i Sjundeå å.

Västra Nylands vatten och miljö firar idag sitt 45 års jubileum i arbetets tecken.

Västra Nylands vatten och miljö rf, LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Föreningens höll sitt konstituerande möte 27.8.1975 och gavs då namnet Västra Nylands vattenskyddsförening rf. Föreningens verksamhetssfär har vidgats under årtiondena och i de nuvarande uppgifterna ingår att främja vattenskydd, miljöskydd och en hälsosam livsmiljö för människor i Västra Nyland. Föreningen är för tillfället arbetsplats för ca 30 arbetstagare och omsättningen är ca 3 milj. euro. Föreningens laboratorieaffärsverksamhet bolagiserades i början av år 2019 under namnet LUVYLab Oy Ab och föreningen är den ena av bolagets ägare. Vid laboratoriet arbetar ca 10 anställda med en omsättning på ca 1,2 milj. euro.

Föreningen producerar, förutom sin verksamhet med att främja ideella mål, också olika avgiftsbelagda forskningstjänster åt sina kunder, varav den mest betydande andelen utgörs av belastningsövervakning av avloppsvattenreningsverk och kontroll av olika effekter från belastning i vattendragen samt forsknings- och sakkunnigtjänster kring grundvatten.

Under det senaste årtiondet har en allt mer betydande del av föreningens verksamhet utgjorts av olika projekt, som strävar till att förbättra vattnens tillstånd, varav de största är vattendragsvisionen Laxfiskarna tillbaka till Svartån, Hiidenvesi restaureringsprojekt och projektet Sjundeå å 2030. Föreningen har också lyckats få en betydande tilläggsfinansiering för Västra Nylands område både från nationella källor och EU mot egenfinansiering av kommuner och andra partners. Föreningen tackar sina medlemmar, kunder och samarbetspartners för gott samarbete och visat förtroende för föreningens verksamhet genom årtiondena.

”Föreningen finns till endast för sina medlemmar och vi lovar, att också i fortsättningen utveckla vår verksamhet utgående från existerande behov, och vi gör allt för att Västra Nylands vattendrag skall uppnå ett bättre tillstånd tillsammans med våra medlemmar”, slår föreningens verksamhetsledare Jaana Pönni fast.

Föreningens historia från de första årtiondena har skrivits på föreningens nätsidor under ansvar av historiker Torsti Salonen.

Tutustu palveluntarjontaamme www.luvy.fi ja www.luvylab.fi ja tilaa tarvitsemasi palvelut paikalliselta kotimaiselta toimijalta!

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738