Välj en sida

Alla som är intresserade av att fungera som fiskeövervakare är välkommna på den avgiftsfria utbildningen. Efter kursen hålls ett prov, som är avgiftsbelagt.

Utbildningen hålls i Ekenäs 14.11.2022, klockan 14–19, provet klockan 19:00.

För att bli fiskeövervakare ska man:
Uppfylla kraven i 12 kapitlet i lagen om fiske. Vilket innebär att man har rättshandlingsförmåga, tillförlitlighet, redbarhet, är lämplig för uppdraget och att man med godkänt resultat avlagt fiskeövervakningsprovet.
Dessutom behövs en fullmakt av ett fiskeriområde eller av en vattenägare.

Läs mera om utbildningen och anmälningen på Västra Nylands fiskeriområdes webbsida >>

Läs mera om Ekenäs-Pojo fiskeriområde >>