Välj en sida

Enäjärvi sjö frös och inledde vårdfiskeprojektets vinterpaus. (Lasy / Juha Uusitalo)

Inom sjön Enäjärvis vårdfiskeprojekt idkade man detta år  höstfiske med not även  i de nedanför liggande sjöarna  Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi. I de övriga sjöarna han man fiska med not enligt planerna, men i Enäjärvi var man tvungen att avsluta notfisket efter 19 fiskedagar (25 dagar var planerade) till följd av att isen lade sig. Fångstmängden var trots det förhållandevis  god även i Enäjärvi. Höstfisket med not i Enäjärvi och Poikkipuoliainen  utfördes av  Aulis och Petteri Kiiskilä, i Tervalampi och  Huhmarjärvi utfördes fisket igen av Jomiset Oy.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Enäjärvi effektiverade vårdfiske finansieras under åren 2022–2024 av Vichtis kommun, föreningen Siuntionjen Latvajärvien Suojeluyhdistys Lasy ry , Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO och Sjundeå å 2030-visionens finansiärer, tillrinningsområdets kommuner samt Rosk’n Roll Oy Ab. Under år 2022 deltog även Wärtsilä i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Enäjärvi effektiviserat fiske med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.