Välj en sida

Som en del av undersökningen samlar man in gäddor även av lokala fiskare. (LUVY / Jorma Valjus)

Gäddans näringsanvändning undersöks i Hiidenvesi under åren 2022–2023 som en del av projektet Effektivering av vårdfisket i Västra Nyland. I år samlar man in material, som man har för avsikt att analysera under år 2023. Vid insamlandet av materialet har man för avsikt att utnyttja även fångster från fisketävlingar. Resultaten från den här delundersökningen utnyttjar man i bl.a. planeringen av vårdfisket i Hiidenvesi. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

”Gäddorna är näringskedjans toppredatorer och den av de viktigaste naturliga beskattarna av mörtbeståndet. Det förekommer skillnader i artförhållandena och fiskmängderna i de olika fjärdarna i Hiidenvesi, vilket betyder, att det är intressant att reda ut, huruvida man kan se motsvarande avvikelser i gäddornas näringsanvändning. Man vet att gäddorna är opportunistiska rovdjur, dvs. många slags näring duger för dem. Speciellt intressant är gäddans betydelse som beskattare av mörtbestånden i de frodigaste vikarna i Hiidenvesi, som lider av att mörtfiskarna har ökat”, konstaterar projektets projektchef, LUVYs vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

Vid insamlandet av gäddmaterialet hoppas man på hjälp även av lokala fiskare. Med tanke på undersökningens täckning skulle det vara nödvändigt att man skulle kunna samla in gäddor av olika storlek under olika årstider.

”Ifall du vill hjälpa till i undersökningen, bör gäddorna frysas in hela samt varefter man tar kontakt med undertecknad så kommer vi överens om avhämtningen. Som undersökningsmaterial duger t.ex. skadade fiskar som kommit som bifångst”, tillägger Vesterinen.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Projektet Västra Nylands effektivering av vårdfisket finansierades via vattendragsvisionerna för Hiidenvesi– och Sjuneå å 2030 av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Avtalsfinansiärer för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.