Välj en sida

Billnäs fiskväg öppnades 4.5 och Åminnefors fiskväg 13.5.

Öppningen av den nedre fiskvägen senarelades från det planerade på grund av service- och underhållsåtgärder vid fiskvägen, men nu har fiskvägarna öppnats och fiskarna slipper åter igen att stiga uppför Åminnefors och Billnäs fiskvägarna.

Detta år följs vandrarna i fiskvägen upp med kamera och räknare.

Här videofilm från förra årets uppföljning. Känner du igen vilken fiskart som fastnade på bild?