Välj en sida

Totalbelastningen i Sjundeå ån och Pikkalaviken minskade på grund av exceptionellt liten nederbördsmängd.

Läs mera på finska