Välj en sida

En häst på bete kan se, dofta på och röra andra hästar. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Man har erbjudit rådgivning i miljöärenden till häststall i redan tre år inom projekten Sjundeå å:s restaurering 2020–2022 samt Hiidenvesi restaurering. Målsättningen med rådgivningen som erbjuds av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är, att åt stallen erbjuda information och lösningar för att minska vattendragsbelastningen samt att främja miljöskyddet.  Rådgivningen fortsätter på sommaren 2022.

Häststallens miljörådgivare beger sig i maj ut för att turnera bland stallen i Västra Nyland. I samband med rådgivningen gör man besök i stallen, och avsikten är, att tillsammans med stallets ägare eller hästföretagaren gå igenom situationen gällande stallets miljöbelastning.

”Vi ger råd och förbättringsförslag efter behov samt berättar om lagstiftningen och miljöskyddsbestämmelserna” berättar projektets rådgivare Kirsi Mansilla från LUVY. ”Lantbrukets vattenskydd styrs av bland annat nitratförordningen, vattenlagen, miljöskyddslagen samt många andra lagar” tillägger Mansilla.

Rådgivaren kontaktar stallen per brev, i vilket man erbjuder möjligheten till ett kartläggnings- och rådgivningsbesök. ”Vi beaktar vid våra rådgivningsbesök det rådande koronaläget. Rådgivningen sker utomhus och skydd och skyddsavstånd beaktas. Rådgivningen kan också skötas på distans som videosamtal eller vanliga telefonsamtal” beskriver Mansilla.

Inom projektet har man publicerat informationsmaterial för stallens miljö- och vattenskydd. Materialen är den kortare broschyren ”Miljöskydd i häststallen” samt den längre ”Råd till häststall gällande skötseln av miljöärenden och tillstånd”. Avsikten med den kortare broschyren är att påminna om varför det är viktigt att sköta stallens miljöärenden. I den längre broschyren har man samlat information om häststallens gödselhantering, lagstiftning, avfallshantering samt avloppsvatten. Guiderna inkluderar emellertid inte kommunernas miljöskyddsbestämmelser.

Guiderna till häststallen och tilläggsinformation på webbsidan:

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målet är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen.