Välj en sida

VALUME II

Jord- och skogsbruksområdenas vattenhantering i Västra Nyland – VALUME II

I LUVYs nya VALUME II-projekt förbättrar man pilotområdenas naturenliga vattenhantering samt minskar belastningen på havsvikarna. Under projektets gång bygger man tvåstegsdiken och våtmarker. Med hjälp av konstruktionerna strävar man till att förbättra lantbrukets verksamhetsförutsättningar då klimatförändringen framskrider samt även till att förbättra naturens mångformighet.

Projektets pilotområden är Storängsbäcken/Raseborg, Bölebäcken/Sjundeå och Jolkbyån/Kyrkslätt.

LUVY kartlägger lämpliga vattenskyddsplatser såväl genom besök i fält som med hjälp av kartdata samt planerar och låter bygga vattenskyddslösningar. Projektet samarbetar med områdets övriga vattenskyddsprojekt bland annat genom att arrangera gemensamma evenemang.

Målsättningar: att öka fördröjningen av vattnet, förbättra vattenkvaliteten, förbättra av lantbrukets verksamhetsförutsättningar samt främja naturens mångformighet.

Tidtabell: 28.11.2022–15.06.2025

Finansiering: Projektets egenfinansiering är 140 000 € och Norra Österbottens NTM-central stöder projektet med 210 000 €. Projektets totalbudget är 350 000 €.

Finansiärer: Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt finansierar projektet som en del av Kustvattenvisionen 2050 arbetet.

Rahoittajat: Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi rahoittavat hanketta osana Rannikkovesivisio 2050 -työtä.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Anu Suonpää-Espinola

Anu Suonpää-Espinola

Position

Annika Söderholm-Emas

Annika Söderholm-Emas

områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Olika aspekter av jordbrukets vattenvård lyfts fram på seminarium

Olika aspekter av jordbrukets vattenvård lyfts fram på seminarium

Välfungerande vattenvårdssystem i jordbruket gynnar både odlingsmarkens skick och miljön. Många åtgärder har redan vidtagits på olika håll i landet för att minska näringsbelastningen på vattendragen, bland annat anläggning av våtmarker, konstruktion av tvåstegsdiken, användning av jordförbättringsmedel och skötsel av åkermarkens struktur. Den 7–8 november ordnas ett seminarium om praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård i Raseborg.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet