Välj en sida

Bild: Ytvattenteamet betjänar med sakkännedom och yrkesskicklighet såväl på vattenyta som under ytan.

Bekanta dig med LUVYs ytvattenteam, som består av ett briljant gäng sakkunniga inom forsknings-och projektsidan: Tiina Asp, Ralf Holmberg, Aki Mettinen, Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola ja Jussi Vesterinen. Som teamets certifierade provtagare fungerar Arto Muttilainen. Via vårt ytvattenteam fixar sig alla tjänster, som sammanhänger med vattendragsundersökningar, allt från planeringen av undersökningarna och uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser och rapportering av resultat. Våra kunder utgörs av såväl områdets kommuner, industri och företag som skyddsföreningar och även privatpersoner. Vi känner vårt verksamhetsområde mycket bra och vi skräddarsyr alltid underökningarna så, att de motsvarar kundens behov.

Våra certifierade provtagare ansvarar för en kvalitativ ytvattenprovtagning i enlighet med gällande direktiv. Vattenproverna analyseras i LUVYLab Oy Ab:s laboratorium, som vi äger, eller så skickas de vidare för undersökning i något pålitligt laboratorium, som fungerar som vår underleverantör och våra sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten och rapporteringen. Vi utför olika vattendragsutredningar och -undersökningar, uppgör vård- och nyttjandeplaner samt avger olika utlåtanden. Vi utför även vattendragsutredningar i samband med miljökonsekvensbedömningar och planering. Undersökningarnas kärna utgörs oftast av såväl fysikalisk-kemiska som biologisk vattenkvalitetsuppföljningar. I de biologiska uppföljningarna granskar man förändringar i ytvattnens ekologiska tillstånd med hjälp av bl.a. vattenvegetation, bottendjur och fiskbestånd samt växt- och djurplankton och i samband med dessa fungerar våra egna forskningsdykare vid behov.  

Vi presentera våra samtliga arbetsteam under de närmaste månaderna samtidigt som vi publicerar våra sakkunnigas kompetens i sammandrag på våra webbsidor.

Medlemmarna i ytvattenteamet är ett gäng med bred sakkunskap, vars kunnande ytterligare utvecklas i enlighet med tidens anda och vetenskaplig forskning, branschens olika evenemang och skolningstillfällen. Bekanta dig med ytvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser via länkarna nedan. Presentationerna av personerna hittas också på vår webbsida under balken Kontaktuppgifter.

Läs mera om Tiina Asp
Läs mera om Ralf Holmberg
Läs mera om Aki Mettinen
Läs mera om Arto Muttilainen
Läs mera om Katja Pellikka
Läs mera om Anu Suonpää-Espinola
Läs mera om Jussi Vesterinen