Välj en sida

Bild: Vårt grundvattenteam hjälper med sakkunskap i frågor som gäller grundvattnet.

Bekanta dig med LUVYs grundvattenteam, vars bärande krafter är våra sakkunniga Virve Ståhl och Katriina Nummela samt som certifierad provtagare Johan Lindholm. Via vårt grundvattenteam sköts alla tjänster, som rör grundvattenkontrollerna, allt från planeringen av kontrollerna och installeringen av observationsrör till provtagning, analyser och rapportering av resultaten.  Installationen av observationsrören sköter vi via våra kontakter. Vi utför obligatoriska undersökningar av grundvattnet åt såväl enskilda operatörer som åt flera operatörer samtidigt i form av så kallade samkontroller. Hos oss lyckas såväl små som stora projekt. Även kontroller och provtagningar i samband med avstjälpningsplatser ordnar sig via vårt grundvattenteam.

Våra certifierade provtagare ansvarar för en kvalitativ grundvattenprovtagning i enlighet med direktiven. Proven analyseras i LUVYLab Oy Ab:s laboratorium, som vi äger, eller så skickas proven vidare för undersökning i våra pålitliga underleverantörers laboratorier och våra sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten samt rapporteringen. Vi gör även olika grundvattenutredningar, -granskningar och skyddsplaner samt avger utlåtanden. 

Vi presenterar alla våra arbetsteam under de närmaste månaderna på våra webbsidor samtidigt som vi publicerar sammandrag av våra sakkunnigas kompetenser.

Medlemmarna i vårt grundvattenteam är mycket medvetna om grundvattnets betydelse för vattenförsörjningen för områdets befolkning och företag och följer därför medmålmedvetet med utvecklingen i branschen samt deltar i branschens evenemang och skolningstillfällen. Bekanta dig med grundvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kunnande via länken nedan. Presentationerna av personerna hittas också på vår webbsida under balken Kontaktuppgifter.

Läs mera om Virve Ståhl
Läs mera om Katriina Nummela
Läs mera om Johan Lindholm