Välj en sida

Vattendragssakkunnig Tiina Asp

Tiina Asp

Tiina Asp

Vattendragssakkunnig
FM – limnologi och hydrobiologi, Iktyonom (AMK)
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726
Språk: finska, engelska, svenska

 

Sakkunnig då det gäller vattendragsundersökningar samt koordinerare av fältarbetet

Tiina Asp är specialiserad på vattendragskontroller och fiskeriekonomiska kontroller. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör bland annat koordinering av fältarbetet och provtagningarna, de obligatoriska kontrollerna och samkontrollerna av ytvattnen samt olika vattendragskontroller. Tiinas yrkesmässiga specialintresse är bland annat Östersjöns undervattensnatur samt inlandsvattnens kräftbestånd. Tiina har tidigare i sin arbetskarriär fungerat som planerare samt deltagit i fältarbetet inom inventeringsprogrammet VELMU, gällande diversiteten i undervattensnaturen i havsområdena.

Tjänster
  • Ytvattnens obligatoriska undersökningar och samkontroller och uppdatering av kontrollprogrammen
  • Underökningar som sammanhänger med ytvattnens tillstånd
  • Biologiska undersökningar av vattendrag
  • Fiskeriekonomiska kontroller
  • Provfiske av kräfta
  • Strömningsmätningar
  • Koordinering av provtagningar
Publikationer

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet