Välj en sida

Ansvarspersonen byts – men takten hålls densamma. (LUVY / Saara Tähtinen)

Saara Tähtinen börjar som LUVYLab Ab:s nya verkställande direktör från och med 1.9.2023. Saara är utbildad DI inom kemiteknik och har en lång erfarenhet av företagsledning, miljöforskning och laboratorieverksamhet.

”I början av sommaren kunde vi berätta att LUVYLab hade övergått helt i Västra Nylands vatten och miljös (LUVY) ägo. Som fortsättning på denna strategiska utveckling flyttar vi nu över ansvaret för laboratorieverksamheten på Saara”, berättar verksamhetsledare Jaana Pönni.

”En grupp yrkesskickliga experter och fantastiska personer med god sammanhållning  arbetar på LUVYLab. Det är fint att få komma med i den här skaran och att vi tillsammans kan utveckla verksamheten så att den även i fortsättningen kan erbjuda opartiska oh pålitliga laboratorietjänster till nuvarande och kommande kunder.”, konstaterar den nya verkställande direktören.

Tilläggsuppgifter:

Saara Tähtinen
verkställande direktör
LUVYLab Oy Ab
saara.tahtinen@luvylab.fi