Välj en sida

Vårt laboratorium LUVYLab Oy Ab är stängt hela julveckan 52 (23.–29.12.2019) samt på nyårsdagen 1.1.2020 och trettondag 6.1.2020.

Ifall ni har frågor gällande inlämnande av prover till laboratoriet, tag då vänligen kontakt med provmottagningen 019323895 eller laboratoriechefen 0445285011.