Välj en sida

Lahokallio på våren 2022. (LUVY / Maj Rasilainen)

Lojonejdens miljökluster har år 2022 beslutat, att stöda renoveringen av Lahokallio naturstig med 1 400 euro. Objektet som får bidrag har valts tillsammans med Lojo stad. Man håller som bäst på att iståndsätta Lahokallio naturstig, vilket gör att miljöklustret vill stöda arbetet och på det sättet ge så många som möjligt möjlighet att njuta av naturen i västra Lojo.

Läs mera på finska >>