Välj en sida

Projektet för att restaurera Hiidenvesi sjö har installerat mätanläggningar för uppföljning av vattenkvaliteten i Olkkalanjoki, Vanjoki och en liten åkerfåra mot stranden av Hiidenvesi. Anläggningarna sparar information om vattenkvaliteten varje dag med en halv timmes mellanrum. Målet är att få en noggrannare helhetsbild av den yttre belastning som kommer till Hiidenvesi sjö.

Läs mera på finska